Registrační karty a soupisky

09.08.2013 09:34
Ahoj všem,
znovu připomínáme co je potřeba splnit do příští schůze, která proběhne 23.8.2013.
Každé mužstvo musí dodat vyplněnou soupisku pro nadcházející sezonu. Od 23.8 již není možno dopisovat na soupisku další hráče. Soupiska bude uložena elektronicky pro případnou kontrolu. Změny bude možno provádět v zimní přestávce.
Dále zástupce týmu dodá přihlášku mužstva a přihlášky všech svých hráčů, společně s fotografii a 100kč (na osobu). Fotku je možno také dodat elektronicky.
Registrační karty budou hotové na 1. kolo ligové soutěže. Na těchto kartách budou krom fotky tyto údaje: Jméno, příjmení, datum narození a klub. Vkládám výňatek z prohlášení v přihlášce: 

 

Potvrzuji, že do AMF ČR vstupuji dobrovolně a souhlasím s vyhotovením registrační karty ve výše uvedeném klubu. Stejně tak poskytuji dobrovolně AMF ČR své osobní údaje ke zpracování pro neziskové účely na dobu neurčitou. Souhlasím s uveřejněním výše uvedených údajů v médiích k neziskovým účelům, spojených s činnostmi, které občanské sdružení AMF ČR vykonává. Dále souhlasím se zasíláním novinek z oblasti malého fotbalu, partnerů AMF ČR a informací podpory malého fotbalu se týkajících. Souhlasím se zveřejněním mé fotky na internetu k neziskovým účelům AMF ČR, jako je např. elektronická soupiska týmu apod. Dále souhlasím s tím, že je AMF ČR oprávněna poskytovat mé výše uvedené údaje do střešní centrální evidence příslušného sportovního svazu (Evropská a Světová federace malého fotbalu) a také pro účely MŠMT a dalších organizací, které jsou spojeny s podporou malého fotbalu. Za uveřejnění výše uvedených údajů nevznesu vůči AMF ČR žádné finanční ani jiné nároky. AMF ČR prohlašuje, že s osobními údaji člena bude nakládat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, §11 zákona č. 101/2000Sb. AMF ČR a jeho oblastní svazy si vyhrazují právo změny názvu. Svým podpisem potvrzuji správnost veškerých mnou uvedených údajů v této přihlášce a potvrzuji, že budu respektovat a dodržovat pravidla, řády a další interními dokumenty, které AMF ČR vydala. Veškeré dokumenty a jejich znění je zveřejněno na oficiálních internetových stránkách výše uvedeného oblastního svazu nebo AMF ČR.

 

Veškeré dotazy ohledně soupisek a registrací prosím směřujte přímo na mě. Kontakty naleznete na webu.
 
S přáním příjemného dne
Jiří Chalota

 

prihlaska-clena-do-osmako.doc (88,5 kB)
prihlaska-klubu-do-osmako.doc (86 kB)
soupiska.xlsx (10,6 kB)